Giới thiệu - Công ty TNHH JAAN-E - Chuyên sản xuất bố thắng (má phanh) thương hiệu Elig tại Việt Nam

Giới thiệu

June 23, 2016
van-phong-cong-ty-jaan-e

Hình ảnh văn phòng Elig

June 22, 2016
tap-the-nhan-vien-cong-ty-jaan-e

Hình ảnh tập thể nhân viên

June 21, 2016
he-thong-nha-xuong-cong-ty-jaan-e

Hình ảnh nhà xưởng công ty Jaan-E

June 20, 2016
cong-ty-tnhh-jaan-e

Hình ảnh công ty TNHH Jaan-E